صفحه ساز گودلایر کاملا فارسی می باشد و شما براحتی می توانید با کشیدن و رها کردن صفحات خود را طراحی کنید.

به همراه صفحه ساز گودلایر کاملا فارسی

19 حالت مختلف برای هدر

شما می توانید برای هر یک از حالات هدر نوار بالایی را فعال نمایید.